Help us improve our website by completing a quick survey. Start survey now

Trợ giúp di cư

Có nhiều điều bạn có thể thực hiện để việc di cư của mình được thuận lợi và dễ dàng.

Trước tiên, bạn nên cân nhắc tìm một nơi ở (Domain, Realestate.com.au, Property view). Tiếp theo là bảo đảm một công việc (Seek, MyCareer, Career One), nếu bạn chưa có sẵn một công việc. Nếu bạn sắp đến đây để tiếp tục học lên cao, hãy tìm hiểu cách tận dụng tối ưu quá trình học tập tại Úc .

Các công ty chuyển nhà quốc tế (Allied Pickfords, NZ Van Lines, Global Movers) có thể đóng gói đồ đạc cá nhân của bạn và chuyển chúng tới Úc.

Bạn cũng nên lập tài khoản ngân hàng trước khi bạn rời đi. Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp đa dạng cho tất cả những nhu cầu tài chính của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Vì chỉ dẫn này đã được chuẩn bị mà không tính tới những mục tiêu, tình hình tài chính hay nhu cầu của bạn, bạn nên cân nhắc sự phù hợp của chỉ dẫn này với hoàn cảnh của bạn trước khi hành động theo chỉ dẫn này.

Vietnamese

Quý vị có biết?

Ngân hàng Commonwealth là "ngân hàng tốt nhất tại Úc?".

Quý vị có biết