Help us improve our website by completing a quick survey. Start survey now

Thẻ tín dụng

Bạn có thể nộp đơn xin thẻ tín dụng trước khi bạn tới Úc để bảo đảm bạn có thể thanh toán cho những món mua sắm khi bạn tới đây.

Chúng tôi cung cấp một thẻ MasterCard thẩm định trước với hạn mức tín dụng tối thiểu là 1.000 đô-la cho những người đã có việc làm được xác nhận tại Úc và một mức thu nhập tại Úc đã được xác nhận là trên 50.000 đô-la mỗi năm.

Có bốn tùy chọn thẻ tín dụng:

Loại thẻ tín dụng

Giới hạn tối thiểu

Giải thưởng Commonwealth

Phí hàng năm

Thẻ tín dụng vàng

$4,000

$1141 or $1441

Thẻ tín dụng giải thưởng tiêu chuẩn

$1,000

$591 or $891

Thẻ tín dụng vàng lãi thấp

$4,000

Không có

$901 or $1201

Thẻ tín dụng lãi thấp

$1,000

Không có

$481 or $781

Thẻ tín dụng vàng lệ phí thấp

$4,000

Không có

$02 or $902

Thẻ tín dụng lệ phí thấp

$1,000

Không có

$02 or $242


Ghi chú:

1Mức phí thường niên thấp hơn sẽ được áp dụng nếu bạn sở hữu một tài khoản hoặc có một khoản nợ tiêu chuẩn của Commonwealth Bank tại thời điểm bạn đăng ký làm thẻ tín dụng mới.

2Mức phí thường niên sẽ được miễn trong năm đầu tiên nếu bạn sở hữu một tài khoản hoặc có một khoản nợ tiêu chuẩn của Commonwealth Bank tại thời điểm bạn đăng ký làm thẻ tín dụng với mức phí thấp và sẽ được miễn phí những năm tiếp theo nếu bạn tiêu dùng (mua hàng và chi tiêu tiền mặt) hơn $1,000 mỗi năm.

Cách nộp đơn xin thẻ tín dụng

Liên hệ với nhóm Dịch Vụ Khách Hàng Quốc Tế của chúng tôi, họ sẽ giải thích về dịch vụ và gửi cho bạn một mẫu đơn xin. Điền đầy đủ vào mẫu đơn và gửi kèm các bản sao của các giấy tờ sau đây theo mẫu đơn:

  • Hộ chiếu, bao gồm thị thực (người có hộ chiếu New Zealand không cần thị thực)
  • Thư mời làm việc (thư này phải bao gồm mức lương của bạn và thời gian tuyển dụng)

Có thể fax mẫu đơn xin và giấy tờ đi kèm tới số +61 2 9151 8399 hoặc gửi email tới ics@cba.com.au.

Khi bạn tới Úc, hãy hỏi chúng tôi về Thẻ Ghi Nợ MasterCard, thẻ này cho phép bạn tiếp cận với tiền của mình ở bất cứ đâu nơi thẻ MasterCard được chấp thuận.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về thẻ tín dụng.

Bạn cần phải là 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi để nộp đơn xin thẻ tín dụng. Đơn xin thẻ tín dụng tuân theo phê chuẩn tín dụng thông thường của Ngân Hàng. Những Điều Kiện Đầy Đủ về Việc Sử Dụng sẽ được bao gồm trong Thư Mời Làm Việc. Phải trả các khoản lệ phí và chi phí khác.

Quý vị có biết?

Ngân hàng Commonwealth là "ngân hàng tốt nhất tại Úc?".

Quý vị có biết