Help us improve our website by completing a quick survey. Start survey now

Vay tiền

Mọi người đều cần trợ giúp lúc ban đầu tới một quốc gia mới, và chúng tôi có nhiều khoản vay cá nhân và mua nhà để giảm bớt những lo lắng về tài chính của bạn.

Khoản vay cá nhân

Chúng tôi cung cấp khoản vay cá nhân thẩm định trước cho những người dự định tới Úc. Để hội đủ điều kiện nhận một khoản vay, bạn phải:

 • Có việc làm được xác nhận tại Úc
 • Có một mức thu nhập tại Úc được xác nhận trên 50.000 đô-la mỗi năm
 • Có thị thực loại 457
 • Có một tài khoản giao dịch của Commonwealth Bank với số dư thỏa đáng

Cách nộp đơn xin khoản vay cá nhân

Liên hệ với nhóm Dịch Vụ Khách Hàng Quốc Tế của chúng tôi, họ sẽ giải thích về dịch vụ và gửi cho bạn một mẫu đơn xin. Điền đầy đủ vào mẫu đơn và gửi kèm các bản sao của các giấy tờ sau đây theo mẫu đơn:

 • Hộ chiếu, bao gồm thị thực (người có hộ chiếu New Zealand không cần thị thực)
 • Thư mời làm việc (thư này phải bao gồm mức lương của bạn và thời gian tuyển dụng)
 • Bằng chứng về bất kỳ khoản nợ hiện tại

Vui lòng lưu ý rằng hộ chiếu của bạn phải bao gồm thị thực loại 457 và bạn phải cung cấp bằng chứng về một tài khoản giao dịch hàng ngày của Commonwealth Bank.

Có thể fax mẫu đơn đăng ký và giấy tờ đi kèm tới số +61 2 9151 8399 hoặc gửi email tới ics@cba.com.au.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khoản vay cá nhân.

Khoản vay mua nhà

Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn toàn diện các khoản vay mua nhà được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của bạn.

Để hội đủ điều kiện nhận một khoản vay, bạn phải ít nhất là 18 tuổi và có thể cung cấp:

 • Bằng chứng về thu nhập thường xuyên hiện thời
 • Bằng chứng về bất kỳ khoản nợ hiện tại
 • Có tài sản hoặc tiền tiết kiệm thực tối thiểu 5% nếu bạn muốn vay trên 85% giá trị ngôi nhà
 • Bằng chứng có đủ tiền để trang trải các khoản phí đi liền với việc mua nhà tại Úc
 • Đủ thông tin nhân dạng và trong một số trường hợp cần các thông tin chi tiết khác

Lưu ý: Nếu bạn không phải là cư dân Úc, bạn sẽ cần được phê duyệt của Ủy Ban Đánh Giá Đầu Tư Nước Ngoài (Foreign Investment Review Board) trước khi mua nhà cư trú. Hãy truy cập www.firb.gov.au để biết thêm thông tin.

Cách nộp đơn đăng ký khoản vay mua nhà

Sau khi bạn tới Úc, bạn có thể bắt đầu một quy trình nộp đơn năm phút trực tuyến. Một trong những Chuyên Gia Cho Vay Mua Nhà của chúng tôi sau đó sẽ gọi cho bạn vào một giờ giấc phù hợp để giúp bạn phần còn lại của quy trình nộp đơn. Một cách khác là bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 13 2224, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, hoặc tới bất cứ chi nhánh nào của Commonwealth Bank để bố trí một cuộc hẹn.

Nếu bạn muốn bố trí một cuộc hẹn trước khi bạn tới Úc, hãy liên hệ với nhóm Dịch Vụ Khách Hàng Quốc Tế.

Bạn cần phải là 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi để nộp đơn xin Khoản Vay Cá Nhân. Đơn xin tài chính tuân theo phê chuẩn tín dụng thông thường của Ngân Hàng. Các điều khoản và điều kiện đầy đủ sẽ được bao gồm trong thư cấp khoản vay. Phải trả các khoản lệ phí và chi phí.

Quý vị có biết?

Ngân hàng Commonwealth là "ngân hàng tốt nhất tại Úc?".

Quý vị có biết