Help us improve our website by completing a quick survey. Start survey now

Chuyên môn của chúng tôi

Tập Đoàn Commonwealth Bank là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu của Úc về dịch vụ tài chính tích hợp, bán lẻ, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp và cơ quan, quản lý quỹ, phụ cấp hưu bổng, bảo hiểm, và đầu tư cũng như môi giới chứng khoán.

Chúng tôi vận hành một trong những mạng lưới phân phối dịch vụ tài chính lớn nhất trên đất nước, với trên 1.000 chi nhánh, trên 3.700 đại lý và số lượng máy ATM lớn nhất so với bất cứ ngân hàng nào trên toàn quốc. Xếp hạng uy tín của chúng tôi thuộc hàng mạnh nhất tại Úc và trên các thị trường quốc tế và sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi đã nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Dịch Vụ Khách Hàng Quốc Tế

Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng Quốc Tế được thành lập để giúp các cá nhân, gia đình, doanh nhân và du học sinh đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của họ trước khi họ tới Úc.

Nhóm của chúng tôi có thể trợ giúp về các tài khoản tiết kiệm và giao dịch, thẻ tín dụng và khoản vay cá nhân, tháo gỡ sự phức tạp của việc mở tài khoản và chuyển tiền khi bạn đang ở nước ngoài. Khi đến nơi, bạn chỉ cần tới chi nhánh ngân hàng được chỉ định của bạn để tiếp cận với tiền của mình*.

Để giúp mọi việc dễ dàng hơn nữa, chúng tôi cung cấp trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Bắc Kinh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Bahasa Indonesia, Tiếng Hindi, Tiếng Urdu, Tiếng Hindi Fiji, Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Việt. Tất cả các cuộc hẹn của chúng tôi có thể được bố trí vào giờ giấc phù hợp với bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

*Bạn sẽ cần cung cấp thông tin căn cước đầy đủ tại chi nhánh ngân hàng được chỉ định của mình trước khi tiếp cận tiền của bạn tại Úc.

Vì chỉ dẫn này đã được chuẩn bị mà không tính tới những mục tiêu, tình hình tài chính hay nhu cầu của bạn, bạn nên cân nhắc sự phù hợp của chỉ dẫn này với hoàn cảnh của bạn trước khi hành động theo chỉ dẫn này.

Quý vị có biết?

Ngân hàng Commonwealth là "ngân hàng tốt nhất tại Úc?".

Quý vị có biết